برگزاری دوره آموزشی کارکنان فرمانداری پیرانشهر

برگزاری دوره آموزشی کارکنان فرمانداری پیرانشهر
دوره آموزشی پاسخ و پرسش اعتقادی ویژه کارکنان فرمانداری پیرانشهر برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری پیرانشهر،دوره آموزشی پاسخ و پرسش اعتقادی پیرامون موضوعات خداشناسی و عدالت الهی در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید