‍ پیرانشهر/     ۴ اردیبهشت ۹۹

‍ پیرانشهر/     ۴ اردیبهشت ۹۹
🔴بازدید محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی از روند احداث سد کانی سیب پیرانشهر

 

 

صبح امروز ۴ اردیبهشت ماه،با استقبال فرماندار پیرانشهراستاندار آذربایجانغربی وارد این شهرستان شد سپس به اتفاق با حضور در محل سد کانی سیب از روند احداث این سد بازدید بعمل آمد.