◀برگزاری جلسه تامین مسکن محرومان استان

رهبردین: روند تامین مسکن برای محرومین تسریع شود 

🔹معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: دولت سیزدهم رسیدگی به مسائل و مشکلات محرومین را در اولویت کاری خود قرار داده است. 

🔹یاسر رهبردین امروز در جلسه ستاد تامین مسکن محرومین استان ضمن قدردانی از عملکرد بانکها و دستگاههای متولی در تامین مسکن برای محرومان در سال گذشته، افزود: بانک ها ملزم به همکاری با دستگاههای متولی در تامین تسهیلات برای ساخت مسکن محرومین آذربایجان غربی هستند. 

🔹وی در ادامه محرومیت زدایی را از اولویت های دولت سیزدهم اعلام کرده و یادآور شد: مجموعه دولت در آذربایجان غربی در راستای اجرای سیاست های دولت مردمی، رسیدگی به مسائل و مشکلات محرومین را در اولویت کاری خود قرار داده است. 

🔹معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی روانسازی تامین تسهیلات ساخت مسکن برای محرومین را نیز ضروری دانسته و افزود: با ساماندهی سازوکار تامین مسکن برای محرومین، از هم اکنون برای ساخت مسکن محرومان در سال 1401، برنامه ریزی لازم انجام شود.

  🔹رهبردین همچنین با تاکید بر تسریع در اتمام مساکن و پروژه های نیمه تمام استان، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی برای تامین مسکن محرومین به گونه ای باشد که واحدها پیش از آغاز ماه های سرد سال تحویل متقاضیان شود. 

🔹وی در پایان با اشاره اهمیت ساماندهی واگذاری زمین در روستاها برای ساخت مسکن محرومین، تصریح کرد: دستگاههای متولی با حمایت از خیرین در ساخت مدرسه، مراکز بهداشت، مسکن و ... روند پیشبرد امور را برای آنها تسهیل سازند.