برگزاری دومین جلسه ستاد مدیریت بحران فرمانداری پیرانشهر

برگزاری دومین جلسه ستاد مدیریت بحران فرمانداری پیرانشهر
برگزاری دومین جلسه ستاد مدیریت بحران فرمانداری پیرانشهر

برگزاری دومین جلسه اضطراری ستاد بحران شهرستان پیرانشهر با توجه به بارشهای پیش‌ روی فردا و پس فردا، با حضور فرماندار و تمامی دستگاه ها،ارگانهای اداری و نظامی شهرستان پیرانشهر در محل سالن اجتماعات فرمانداری...