بدرقه کاروان راهیان نور با حضور فرماندار پیرانشهر

بدرقه کاروان راهیان نور با حضور فرماندار پیرانشهر
بدرقه کاروان راهیان نور با حضور فرماندار پیرانشهر

🔸بدرقه کاروان راهیان نور با حضور فرماندار پیرانشهر

امروز با بدرقه ترابی فرماندار شهرستان پیرانشهر،دیگر مسئولین و جمعی از اهالی شریف شهرستان ،طی مراسمی به منظور زیارت و حضور در مناطق عملیاتی جنوب کشور راهی این مناطق از دوران دفاع مقدس شدند