بازدید فرماندار پیرانشهر از راه های روستایی

بازدید فرماندار پیرانشهر از راه های  روستایی
بازدید فرماندار پیرانشهر از راه های روستایی

🔸ترابی فرماندار پیرانشهر از راههای مواصلاتی روستایی بازدید بعمل آورد

🔸افرماندار پیرانشهر به اتفاق بخشدار مرکزى،روسای ادارات راهدارى،حمل و نقل جاده ای و راه و شهرسازی ضمن دیداری صمیمانه با آهالی روستاها در ارتباط با حل مسایل و مشکلات آنان و نیز بصورت مستقیم تاکیدات و صدور دستورات لازم به منظور حل تمامی موارد مطروحه از راههای مواصلاتی روستاهای بازرگان،سلوس،ورمیشان و

 زیوه قوره بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید فرماندار بر راه اندازی و فراهم کردن خط اینترنت روستاهای مذکور تاکید کردند.