🔴اعلام دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی؛

⭕️6 شهرستان آذربایجان غربی در وضع قرمز و نارنجی کرونایی

⭕️6 شهرستان آذربایجان غربی در وضع قرمز و نارنجی کرونایی

🔴اعلام دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی؛

  ⭕️6 شهرستان آذربایجان غربی در وضع قرمز و نارنجی کرونایی 

#علوم_پزشکی #رنگبندی_کرونایی