مشکلات گاز رسانی روستاهای پیرانشهر مورد بررسی قرار گرفت

مشکلات گاز رسانی روستاهای پیرانشهر مورد بررسی قرار گرفت
با حضور جمعی از مسئولین مشکلات گاز رسانی روستاهای پیرانشهر بررسی شد

جلسه بررسی حل مشکلات گاز رسانی روستاهای قلات رش ، چیانه ، بادین آباد پیران ، زیدان ، قیزقپان ، هواربید ، قبه ، خورنج ، کانی باغ با حضور فرماندار ، قاسمی رئیس اجرای طرح های شرکت گاز استان ، معاون برنامه ریزی فرماندار ، بخشداران مرکزی و لاجان ، رئیس و کارشناسان اداره گاز شهرستان و پیمانکاران مربوطه