بمنظور پیشگیری از کرونا ویروس در پیرانشهر انجام شد

بمنظور پیشگیری از کرونا ویروس در پیرانشهر انجام شد
برگزاری چهارمین کمیته کرونا ویروس در پیرانشهر

 

امروز چهارمین جلسه کمیته مقابله با کرونا ویروس با ریاست ترابی فرماندار پیرانشهر و با حضور اعضای کمیته در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان پیرانشهر برگزار گردید.