➖ برگزاری چهارمین جلسه نظارت بر نامگذاری اماکن خیابان ها و مؤسسات عمومی شهرستان پیرانشهر در سال۱۳۹۹

➖ برگزاری چهارمین جلسه نظارت بر نامگذاری اماکن خیابان ها و مؤسسات عمومی شهرستان پیرانشهر در سال۱۳۹۹
▫️به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیرانشهر،چهارمین جلسه نظارت بر نامگذاری اماکن، خیابان ها و مؤسسات عمومی شهرستان پیرانشهر با ریاست "تــرابــی" فرماندار پیرانشهر و با حضور اعضای شورای نامگذاری در محل دفتر فرمانداری برگزار گردید.

 

 

 

➖ارائه گزارشی اجمالی از آئین نامه ها و قوانین جاری کشور از نحوه نامگذاری اماکن و خیابان ها در سطح کشور

➖تاکید بر نامگذاری اماکن و خیابان ها بنام شهداء ، مشاهیر و خبرنگاران با رعایت دستورالعمل ها و آئین نامه های شورای فرهنگ عمومی شهرستان

_"ترابی" فرماندار پیرانشهر ضمن تاکید بر ارائه خدمات مطلوب به مکان های دارای نامگذاری مشخص، اظهار داشت:اقدامات ویژه ای در جهت نامگذاری دقیق اماکن، خیابان ها و مرمت تابلو های فرسوده معابر سطح شهر باید در دستور کار قرار گیرد.