برگزاری جلسه ارتقا امنیت اجتماعی

برگزاری جلسه  ارتقا امنیت اجتماعی
برگزاری جلسه ارتقا امنیت اجتماعی در شهرستان پیرانشهر برگزار شد

جلسه کمیته ارتقاء امنیت اجتماعی شهرستان پیرانشهر برگزار شد

 

در جلسه کمیته ارتقاء امنیت اجتماعی شهرستان پیرانشهر با محوریت برنامه ریزی برای چهارشنبه آخر سال،پیشگیری و آسیب شناسی جامعه در شهرستان،شناسایی ناهنجاری ها و پیشگیری در جهت راهکارهای سرقت که در سالن اجتماعات فرمانداری  ترتیب یافت ، ترابی فرماندار پیرانشهر با برشمردن طرح ها و محورهای ارتقا امنیت اجتماعی و اخلاقی در جامعه گفت: برگزاری جلسات و نشست ها و برنامه ریزی درست و اطلاع رسانی و آموزش در این زمینه می تواند از بروز ناهنجاری های اجتماعی و عمومی در سطح جامعه و شهرستان جلوگیری کند.

وی بر دستگاه های متولی این امر تاکید نمود برنامه های خود را با رویکرد اولویت محورهای قابل اجرای فرهنگی در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و اخلاقی ارائه نمایند

در ادامه این جلسه هر یک از اعضای حاضر در جلسه در خصوص مشکلات و ناهنجارهای جامعه اشاره نموده و به بیان راهکارهای لازم در جهت ارتقای امنیت جامعه اشاره نموده و شناسایی نقاط آسیب خیز و تصمیم گیری در مورد آنها ارائه نمودند