حضور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در فرمانداری

حضور رئیس شورای هماهنگی  تبلیغات اسلامی استان در فرمانداری
دیدار رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان آذربایجانغربی با فرماندار پیرانشهر

طاهر بخشایی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان آذربایجانغربی با حضور در محل دفتر فرماندار پیرانشهر با وی دیدار و گفتگو کردند