🔴 جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی در مرز تمرچین پیرانشهر؛ با حضور استاندار آذربایجان غربی

🟠 موانع و مشکلات موجود در مرز تمرچین طی نهمین جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی با حضور استاندار آذربایجان غربی؛ 

▪️استاندار آذربایجان غربی طی این جلسه ضمن تاکید بر تسهیل حمل ونقل و صادرات کالا از مرز تمرچین گفت: موانع و مشکلات موجود در این مرز باید ساماندهی شوند.

محمد صادق معتمدیان گفت: مرزهای کشور به عنوان زیرساختهای اقتصادی کشور نیاز به ساماندهی جدی دارد و مشکلات موجود باید با بررسی کامل هرچه سریعتر مرتفع گردد.
استاندار آذربایجان غربی افزود : درصورت ساماندهی کامل این مرز به عنوان یک مرز مهم و استراتژیک بین المللی غرب کشور ظرفیت بهره برداری نزدیک به سه برابر صادرات را خواهیم داشت.

🔸سیستم روشنایی و تعریض مسیر ده کیلومتری پیرانشهر تا مرز تمرچین، تعیین تکلیف کمربندی نقده - پیرانشهر، ضعف شرکتهای خدمات رسان برای امور تیرپارکها، تکمیل بزرگراه نقده ـ پیرانشهر تا مرز تمرچین، 24 ساعتها شدن فعالیت مرز تمرچین، ضعف تیرپارکها در خدمات رسانی به کامیونها، بررسی گازرسانی به مرز تمرچین و امتداد آن در صورت تعامل و قرارداد ایران و کردستان عراق در خصوص خط انتقال گاز تا شهر چومان عراق؛ ساماندهی شرکتهای مستقر در مرز تمرچین، تلاش در جهت ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، راه اندازی دستگاه ایکس ری گمرک، ساماندهی بازارچه و پایانه در صورت امکان الحاق بازارچه مرزی به پایانه و تلاش برای بازنگری مداوم در جهت ایجاد یک منطقه مناسب تجاری؛ از جمله مسائل مطرح شده در این جلسه بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان این جلــسه  21 مصــوبه برای رفع موانع و مشــکلات پایانه مرزی تمرچین و هماهنگی بیشتر دستگاه های حــاضر در این مرز جهت اجــرا به تصـویب رسید.