برگزاری جلسه شورای نظارت بر نامگذاری اماکن و معابر شهرستان پیرانشهر

برگزاری جلسه شورای نظارت بر نامگذاری اماکن و معابر شهرستان پیرانشهر
تشکیل جلسه شورای نظارت بر نامگذاری شهرها،خیابان ها،اماکن و معابر شهری شهرستان پیرانشهر امروز یکشنبه ۲۰ مرداد ماه به ریاست"ترابی" فرماندار پیرانشهر تشکیل گردید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری در این جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر در تعیین اسامی معابر و میادین فاقد نام و هم چنین تغییر نام برخی از معابر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت