حضور فرماندار پیرانشهر در بیمارستان و عیادت از بیماران

حضور فرماندار پیرانشهر در بیمارستان و عیادت از بیماران
حضور فرماندار پیرانشهر در بیمارستان و عیادت از بیماران

فرماندار پیرانشهر از مصدومین حادثه تصادف در محور نقده - پیرانشهر عیادت کرد

 

 ترابی فرماندار پیرانشهر با حضور در اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) از مصدومین حادثه تصادف در محور نقده -پیرانشهر عیادت و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت رسیدگی به مصدومین قرار گرفت

وی ضمن آرزوی سلامتی برای مجروحین، از دیگر بیماران بستری در بیمارستان بازدید و از خدمات پرسنل بیمارستان قدر دانی نمود.

لازم به ذکر است این حادثه امروز صبح در محور نقده-پیرانشهر به وقوع پیوست و علت حادثه لغزندگی و انحراف از جاده اعلام شده است.