شورای زکات در پیرانشهر تشکیل شد

شورای زکات در پیرانشهر تشکیل شد
جلسه شورای زکات شهرستان پیرانشهربا حضور فرماندار برگزار شد

جلسه شورای زکات شهرستان پیرانشهر با حضور فرماندار،امام جمعه و جمعی از روحانیون و مسئولین ادارات در محل دفتر نمایندگی ولی فقیه در اهل سنت شهرستان برگزار گردید