🔺 دیدار فرماندار شهرستان پیرانشهر با مدیر کل گمرک تمرچین با محوریت بررسی نحوه راه اندازی سیستمی تبادل کالا با استفاده از کارت های مرزنشینان در بازارچه موقت غیر رسمی مرز تمرچین

🔺 دیدار فرماندار شهرستان پیرانشهر با مدیر کل گمرک تمرچین با محوریت بررسی نحوه راه اندازی سیستمی تبادل کالا با استفاده از کارت های مرزنشینان در بازارچه موقت غیر رسمی مرز تمرچین
▫️ در این دیدار ضمن بررسی آخرین وضعیت تبادل کالا با استفاده از کارت های مرزنشینان بصورت سیستمی و ثبت آماری، نحوه احراز هویت صاحبان کارت و چگونگی ترخیص و مبادله کالا در بازارچه موقت غیر رسمی مرز تمرچین مورد بحث و بررسی قــرار گرفت. ➖۹ مهرماه ۱۳۹۹