جلسه کارگروه تخصصی امور سیل و مخاطرات دریایی در شهرستان پیرانشهر

جلسه کارگروه تخصصی  امور سیل و مخاطرات دریایی در شهرستان پیرانشهر
جلسه کارگروه تخصصی امور سیل و مخاطرات دریایی در شهرستان پیرانشهر

نخستین نشست کارگروه تخصصی امور سیل و مخاطرات دریایی، شهرستان پیرانشهر در محل دفتر بخشداری مرکزی برگزار شد

 این نشست به ریاست بخشدار مرکزی، سایر اعضای این کارگروه و دستگاه های مرتبط برگزار گردید و در آخر هر یک از اعضای کارگروه در مواقع بروز بحران نسبت به ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با هدف پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از سیل و اولویت بندی طرح‌های مطالعاتی و اجرایی به بحث و تبادل نظر پرداختند