در راستای مبارزه با کرونا ویر وس در پیرانشهر انجام شد

در راستای مبارزه با کرونا ویر وس در پیرانشهر انجام شد
لیست اقلام پزشکی خریداری شده توسط خیرین در پیرانشهر

در راستای مبارزه با شیوع بیماری کرونا ویروس و ریشه کن کردن آن...

با پیگیری های فرماندار پیرانشهر و همت خیرین سلامت در شهرستان اقلام مورد نیاز پزشکی با اعتبار یازده میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون و چهارصدو نه هزار ریال در راستای مبارزه با کرونا ویروس خریداری و راه اندازی گردید.

کرونا را شکست خواهیم داد