نشست فرماندار با شرکت های تعاونی پیرانشهر

نشست فرماندار با شرکت های تعاونی  پیرانشهر
جلسه و نشست فرماندار با تعدادی از تعاونی های سطح شهرستان به مناسبت گرامیداشت و تبریک هفته تعاون، ترابی فرماندار پیرانشهر طی جلسه و نشستی با تعدادی از شرکت های تعاونی سطح شهرستان در محل فرمانداری دیدار و گفتگو کردند

در این نشست ابتدا ضمن ارائه گزارش کاملی از عملکرد و برنامه های کارکرد شرکت های تعاونی توسط ریاست اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان سپس فرماندار پیرانشهر به نقش مؤثر و مهم تعاونی ها در رونق اقتصادی و پیشرفت در زمینه های مختلف اشاره کرد و گفت: قطعا تعاونی ها با برنامه ریزی و فعالیت مهمی که دارند، می توانند در رونق و پیشرفت همه جانبه شهرستان بویژه در حوزه های اقتصادی و اشتغال نقش بسزایی داشته باشند

در پایان از تعاونی های فعال در سطح شهرستان تجلیل بعمل آمد