برگزاری آخرین جلسه بررسی وضعیت انتقال نمایشگاه های خودرویی داخل شهر به مجتمع نمایشگاهی خودرو

برگزاری آخرین جلسه بررسی وضعیت انتقال نمایشگاه های خودرویی داخل شهر به مجتمع نمایشگاهی خودرو
▫️به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پیرانشهر،امروز جلسه انتقال و جابجایی نمایشگاه های خودرویی داخل شهـر به مجـتمع نمایشگاهـی به ریـاست " تـرابـی" فرماندار پیرانشهر، خدایی دادستان پیرانشهر و با حضور مسؤلین ادارات خدمات رسان و نمایندگان بنگاه داران در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

 

 

 

▫️ در این جلسه موضوع مشکلات کلی مجتمع نمایشگاه با عنوان وضعیت امنیتی محل، خدمات آب، برق،گاز، تلفن و ترافیک محور مذکور؛ مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

➖در پایان جلسه:

🔹مقرر گردید اولویت انتقال با نمایشگاه هایی باشد که پروانه کسب فعالیت ندارند. و مکان فعالیتشان استیجاری است.

🔹مقرر گردید نمایشگاهایی که پروانه کسب دارند ولی فضا و محل مناسب جهت فعالیت ندارند در اولویت بعدی انتقال قرار دارند.

🔹مقرر گردید با شروع فعالیت مجتمع نمایشگاه هزینه ۶ ماه کرایه محل رایگان باشد.

🔴لازم به ذکر است انتقال نمایشگاه داران با شرایط موجود از فردا (دوشنبه)۱۲ خرداد ماه لازم الاجراست