گزارش_تصویری از بازدید فرماندار پیرانشهر

گزارش_تصویری از بازدید فرماندار پیرانشهر
➖بازدید فرماندار شهرستان پیرانشهر به همراه بخشدار مرکزی از روند اجرای عملیات طرح دوبانده کردن ورودی روستای چیانه؛

 

 

[ اجرای عملیات طرح دو بانده کردن ورودی تا خروجی روستای چیانه با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیون تومان از محل اعتبارات دهیاری روستا و خودیاری مردم در حال اجراست ]