▫️ برگزاری سومین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر در سال ۱۳۹۹

▫️ برگزاری سومین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر در سال ۱۳۹۹
🔸  به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیرانشهر،سومین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر به ریاست «ترابـی» فرماندار پیرانشهر و سایر اعضاء ستاد در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

 

 

 

▫️بررسی و تعین قیمت گوشت قرمز

▫️بررسی و تعین نرخ برداشت کمبیاین برای مزارع آبی و دیم

▫️کنترل گاز مایع روستائی

▫️نظارت مستمر بر قیمت های دارو، مرغ، میوه، آجر فشاری و بتن آماده

➖مهمترین موارد مورد بررسی و مصوب در جلسه فوق بوده است.

🔹فرماندار پیرانشهر در جلسه ستاد تنظیم بازار عنوان کرد: وضعیت موجود بازار و سو استفاده‌هایی که برخی اشخاص در افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها می نمایند اصلا قابل قبول نیست، نظارت و بازرسی های مستمر ادارات صمت و تعزیرات حکومتی و برخورد جدی با متخلفان  باید بصورت جدی انجام گردد.