دیدار فرماندار با خانواده های معظم شهدا

دیدار فرماندار با خانواده های معظم شهدا
"ترابی"فرماندار پیرانشهر به منظور عرض تبریک و تسلیت به خانواده های معظم شهدای چند روز اخیر در منازل آنان حضور یافت و از آنان دلجویی کرد

فرماندار پیرانشهر به اتفاق جمعی از مسئولین با حضور در منازل شهیدان احمدی،ملازاده و پیروتی به آنان عرض تبریک و تسلیت گفته و از آنان دلجویی کرد