▪️ سفر "مهندس عبدلی" مدیر کل هواشناسی استان آذربایجان غربی به شهرستان پیرانشهر و بررسی مسائل و مشکلات اداره هواشناسی شهرستان:

▪️ سفر "مهندس عبدلی" مدیر کل هواشناسی استان آذربایجان غربی به شهرستان پیرانشهر و  بررسی مسائل و مشکلات اداره هواشناسی شهرستان:
⭕️ تلاش برای ایجاد ایستگاه خودکار هواشناسی در شهرستان پیرانشهر برای نشان دادن اطلاعات دقیق هواشناسی در پیرانشهر از خواسته های اصلی رئیس اداره هواشناسی پیرانشهر از مدیر کل هواشناسی استان بود.

عبدلی؛ مدیر کل هواشناسی استان طی این جلسه با اشاره  به حمایت های استاندار آذربایجان غربی برای تامین اعتبار جهت جلوگیری از خسارات ناشی از بارندگی ها در طول سال افزودند: با توجه به نیاز اساسی شهرستان پیرانشهر به ارتقای سنسورها و کدهای بین المللی و ایجاد ایستگاه خودکار هواشناسی در شهرستان برای ارتقاء و راه اندازی این ایستگاه بصورت مستمر پیگیری و جهت تامین اعتبارات آن اقدام خواهد نمود.

مهندس حسین پور؛ نماینده مردم شریف شهرستانهای پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه برای در اختیار گذاشتن زمین مناسب برای احداث و راه اندازی و تجهیز دستگاههای بروز و بویژه راه اندازی ایستگاه هواشناسی خودکار در پیرانشهر قول پیگیری دادند.

فرماندار پیرانشهر نیز در خصوص جاده بین المللی پیرانشهر به تمرچین گفت تلاش برای ایجاد ایستگاه های هواشناسی جاده ای باید در اولویت اداره کل هواشناسی استان باشد.