ّبازدید فرماندار از پرژه حفر و تجهیز یک حلقه چاه عمیق

ّبازدید فرماندار از پرژه  حفر و تجهیز یک حلقه چاه عمیق
ّبازدید فرماندار از پرژه حفر و تجهیز یک حلقه چاه عمیق

🔴بازدید فرماندار پیرانشهر به اتفاق بخشدار مرکزی از پروژه حفر و تجهیز یک حلقه چاه عمیق توسط مجری سد کانی سیب جهت تامین آب شرب روستای زینوینجیان

🔸لازم به ذکر است پروژه چاه حفر شده مذکور با عمق ۹۶ متر بوده و امکان تامین ۱۴ اینچ آب را دارا می باشد