برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان پیرانشهر

برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان پیرانشهر
برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان پیرانشهر

 هفتمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان پیرانشهر با حضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار،بخشداران بخش مرکزی و لاجان و سایر اعضاء زیربط در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید

 

این جلسه در خصوص پیگیری مصوبات قبلی و همچنین مدیریت و حفاظت از منابع آب شهرستان بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.