برگزاری جلسه مصرف برق و پیک سایی در پیرانشهر

برگزاری جلسه مصرف برق و پیک سایی در پیرانشهر
برگزاری جلسه مصرف برق و پیک سایی در پیرانشهر

در راستای فرهنگ سازی  مدیریت مصرف برق ، همایشی با حضور فرماندار،بخشداران بخشهای مرکزی و لاجان،مسئول دفتر مدیریت مصرف شرکت برق استان،مسئولین ادارات و جمعی از کشاورزان و صنعتگران در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید

 

ترابی فرماندار پیرانشهر،هدف از برگزاری این همایش را بهینه سازی و پیک سایی مصرف برق عنوان کرد و با اشاره به اهمیت برگزاری و استقبال از این نوع همایش ها و لزوم فرهنگ سازی در جهت مصرف بهینه حامل های انرژی گفت: لزوم صرفه جویی در مصرف برق  که برای جبران کمبود،هزینه های بسیار سنگینی پرداخت می شود لازم است مصرف بطور جدی مدیریت شود