🔴 برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا به ریاست استاندار آذربایجان غربی و با حضور فرماندار پیرانشهر

🔴 برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا به ریاست استاندار آذربایجان غربی و با حضور فرماندار پیرانشهر
✍ جلسه ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا به ریاست معتمدیان استاندار آذربایجان غربی و با حضور «ترابی» فرماندار شهرستان پیرانشهر، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان، مدیران و فرمانداران سراسر استان بصورت #ویدیوکنفرانس، امروز شنبه ۱۵ آبانماه،

✍ جلسه ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا به ریاست معتمدیان استاندار آذربایجان غربی و با حضور «ترابی» فرماندار شهرستان پیرانشهر، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان، مدیران و فرمانداران سراسر استان بصورت #ویدیوکنفرانس، امروز شنبه ۱۵ آبانماه،
    با محوریت تلاش برای افزایش رعایت دستورالعمل های بهداشتی در جامعه، استفاده از تمامی ظرفیت های ملی و استانی برای اتمام پروژه های درمانی، اجرای طرح شهیدسلیمانی در دستور کار مدیران دستگاه های اجرایی و جدیت در رعایت دستورالعمل های بهداشتی در شهر های مرزی؛ برگزار گردید.

@Farmandari_piranshahr