روند عملیات آسفالت پیرانشهر به نقده

روند عملیات آسفالت پیرانشهر به نقده
بازدید فرماندار از روند اجرای پروژه آسفالت جاده اصلی پیرانشهر به نقده

امروز ۱۱ آبان ماه "ترابی" فرماندار پیرانشهر ضمن حضور در محل پروژه از روند اجرای آسفالت جاده پیرانشهر-نقده بازدید نمود و از نزدیک در جریان پیشرفت این پروژه قرار گرفت