آماده بهره برداری از آب سد سیلوه برای آبیاری بارانی 6000هکتار از اراضی پایین دست...

آماده بهره برداری از آب سد سیلوه برای آبیاری بارانی 6000هکتار از اراضی پایین دست...
فرماندار پیرانشهر در طی بازدید از سد سیلوه گفت: سد سیلوه با حجم مخزنی 203 میلیون متر مکعب آماده بهره برداری از آب آن جهت آبیاری بارانی 6000 هکتار زراعی کشاورزی می باشد.

 

ترابی افزود:

زیر ساختهای لازم برای تامین آب شرب شهرستان پیرانشهردر حال احداث بوده تا از تمامی ظرفیتهای سد سیلوه بهره برداری شود.

مقام عالی شهرستان اضافه کرد:

در حال حاضر دوازده و نیم متر مکعب از آب سد رها سازی شده تا حجم مخزنی سد در برابر سیلاب های بهاره تنظیم شود