حضور مدیر کل اشتغال پایدار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در فرمانداری

حضور مدیر کل اشتغال پایدار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  در فرمانداری
حضور مدیر کل اشتغال پایدار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در فرمانداری

حضور مدیرکل جذب سرمایه گذاری طرح های اشتغال پایدار روستایی عشایری و فراگیر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در فرمانداری و دیدار با فرماندار پیرانشهر

🔸به منظور بررسی طرح های پیشنهادی جدید اشتغال پایدار روستایی و عشایری شهرستان پیرانشهر خصوصا در حوزه زیست محیطی و گلخانه ای،اسدی مدیرکل اشتغال پایدار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با فرماندار پیرانشهر دیدار و در مورد مسائل مرتبط بحث و تبادل نظر کردند