با حضور فرماندار انجام شد

با حضور فرماندار انجام شد
بازدید های مستمر فرماندار پیرانشهر

بازدید فـرماندار شهرستان پیـرانشهر

 به همراه ادارات خدمات رسان از محله کوی اندیـشه

▫️فرماندار شهرستان پیرانشهر به همراه شهرداری و مسئولان اداره آب و فاضلاب شهری در جهت بررسی و رفع مشکلات آب شرب و آخرین وضعیت دفع بهداشتی

 فاضلاب محله کوی اندیشه بازدید بعمل آوردند.

بازدید فـرماندار شهرستان پیـرانشهر

 به همراه ادارات خدمات رسان از محله کوی مام خلیل پیرانشهر

▫️فرماندار شهرستان پیرانشهر به همراه شهرداری و مسئولان اداره آب و فاضلاب شهری از وضعیت خدمات رسانی به محله کوی مام خلیل و بررسی مشکلات و موانع پیش رو در جهت الحاق به محدوده محله و دادن امتیازات و خدمات شهری به این محله بازدید بعمل آوردند.

بازدید فـرماندار شهرستان پیـرانشهر

از وضعیت طرح های در حال اجرای چاه آب شرب روستای سوغانلوی جدید

▫️طرح های چاه آب شرب واقع در روستای سوغانلوی جدید با نزدیک شدن به مراحل پایانی آن، در هفته دولت امســال به بهره برداری خواهند رسید