برگزاری اولین جلسه کمیته اشتغال شهرستان پیرانشهر با ریاست ترابی فرماندار پیرانشهر

برگزاری اولین جلسه کمیته اشتغال شهرستان پیرانشهر با ریاست ترابی فرماندار پیرانشهر
برگزاری اولین جلسه کمیته اشتغال شهرستان پیرانشهر به ریاست "تـرابـی" فرماندار پیرانشهر و سایر اعضای کمیته اشتغال شهرستان با محوریت بررسی آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغال شهری و روستایی، مشاغل خانگی،دستی، واحد های صنعتی و بویژه تسریع در پرداخت تسهیلات کرونا،در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

 

 

                      

                                                    

 ترابی، فرماندار شهرستان پیرانشهر ضمن اشاره به اشتغال زائی و ایجاد شغل ۴۲۲ نفر با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان در سال ۹۸ درسطح پیرانشهر، تشریح کرد؛ در سال جدید با توجه به نامگذاری سال۹۹ به جهش تولید، توجه ویژه به مشاغل آسیب دیده مخصوصاً در بیماری کرونا و نگاه اساسی به بحث محرومیت زدایی و رونق کسب و کار در شهرستان تاکید نمودند.