برگزاری جلسه اجرای پروژه های نیمه تمام شهرستان

برگزاری جلسه اجرای پروژه های نیمه تمام شهرستان
برگزاری جلسه اجرای پروژه های نیمه تمام شهرستان

جلسه کارگروه ویژه ساماندهی و پیشرفت طرح ها و پروژه های نیمه تمام عمرانی و همچنین رفع موانع عملیات اجرایی در شهرستان پیرانشهر برگزار شد

 

این جلسه به ریاست فرماندار برگزار و مباحثی پیرامون طرح‌های نیمه تمام عمرانی شهرستان مطرح شد،سپس ترابی فرماندار پیرانشهر در راستای تکمیل و به نتیجه رساندن این طرح ‌ها و پروژه‌ها تاکید نمود