برگزاری جلسه داخلی کارکنان فرمانداری با فرماندار پیرانشهر

برگزاری جلسه داخلی کارکنان فرمانداری با فرماندار پیرانشهر
باهدف هماهنگی بیشتر وبه منظور پیگیری و انجام امورات محوله جلسه داخلی کارکنان فرمانداری با فرماندار شهرستان درمحل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

دراین جلسه ترابی فرماندار پیرانشهر ضمن قدردانی از زحمات و تلاش همه کارکنان فرمانداری در پیگیری امور مربوط به شهرستان گفت : تشکیل اینگونه جلسات فرصتی است که همکاران بتوانند بخشی از فعالیتها،مسایل و مشکلات،انتظارات و موضوعاتی که در حوزه کاری و اداری وجود دارد بافرماندار و سایرمسئولین در اداره مطرح نمایند تاضمن آگاهی از آنها بتوان بابرنامه ریزی،همکاری و هماهنگی های بین بخشی در راستای بهبود امور گام های اساسی برداشته شود.

وی در ادامه به اهمیت لزوم نظم و انضباط اداری بر رعایت ضوابط و قوانین اداری و اخلاقی،داشتن وجدان کاری و صداقت در کارها،تکریم و احترام ارباب رجوع ،هماهنگی و همکاری در اداره و تعامل با ادارات دیگر، اولویت بندی وظایف محوله اداری و شهرستان تاکید کرد.

دراین جلسه فرماندار پیرانشهر با تقدیر وتشکر از زحمات مجموعه فرمانداری،نقش همکاران فرمانداری  را درحل مشکلات و موفقیت های شهرستان بسیار مهم ارزیابی نمود.

این مقام مسئول همچنین ازهمکاران فرمانداری خواست هماهنگی وتعامل بادستگاههای اجرایی و سایر نهاد ها و ادارات شهرستان را در دستور کار خود قرار دهند.

 

وی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی امسال تاکید کرد و گفت: انتخابات خط مهمی در فرمانداری است و امانتداری اولین وظیفه ما به عنوان مجریان انتخابات خواهدبود.وی همچنین چهار اصل ۱-مشارکت حداکثری۲-قانون مداری۳-بی طرفی۴-امانت داری را یکی از وظایف اصلی در انتخابات  یادآور شد

مقام عالی شهرستان در پایان همدلی و ایجاد صمیمیت و برنامه ریزی مناسب برای پیگیری امور مرتبط با شهرستان و مشکلات مردم از وظایف کاری همه کارکنان در فرمانداری برشمرد