تشکیل هیأت اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی  شهرستان پیرانشهر

تشکیل هیأت اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی  شهرستان پیرانشهر
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری پیرانشهر، صبح امروز ۱۳ آذرماه،از بین ۳۰ نفر از معتمدین محلی ۸ نفر به عنوان عضو اصلی و ۵ نفر به عنوان عضو علی البدل(موضوع ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)‌ انتخاب شدند.

این انتخاب با حضور فرماندار،دادستان و اعضای هیئت نظارت در محل سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل گردید.

"ترابی "فرماندار پیرانشهر در این جلسه بر رعایت قوانین انتخابات، بی طرفی و قانون مندی توسط مجریان انتخابات تاکید نمود و گفت: هدف اصلی ایجاد فضای مناسب جهت مشارکت حداکثری و انتخاباتی سالم است که با تمام امکانات موجود و تدابیر لازم میتوان چنین شرایطی را فراهم نمود