به منظور لزوم پاسخگویی و رفع مشکلات مردم، دیدار و ملاقات حضوری مردم در زمینه های مختلف با فرماندار شهرستان پیرانشهر انجام شد.

به منظور لزوم پاسخگویی و رفع مشکلات مردم،  دیدار و ملاقات حضوری مردم در زمینه های مختلف با فرماندار شهرستان پیرانشهر انجام شد.

 

  به منظور لزوم پاسخگویی و رفع مشکلات مردم، دیدار و ملاقات حضوری مردم در زمینه های مختلف با فرماندار شهرستان پیرانشهر انجام شد.

▫️در این دیدارها دستورات لازم در خصوص رسیدگی به موارد مطرح شده؛ توسط فرماندار شهرستان به مراجع ذیربط جهت پیگیری صادر گردید.

 

🗓سه‌شنبه: 24 خرداد 1401