با حضور" ترابی"فرماندار پیرانشهر انجام شد...

با حضور" ترابی"فرماندار پیرانشهر انجام شد...
دوره آموزشی اعضای شعب اخذ رای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پیرانشهر آغاز شد.

اولین جلسه آموزشی، توجیهی اعضای شعب در فرمانداری شهرستان پیرانشهر

به منظور آشنایی اعضای شعب با قوانین و نحوه فعالیت؛اولین جلسه آموزشی، توجیهی اعضای شعب یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سالن اجتماعات  فرمانداری برگزارگردید.