گزارش_تصویری

گزارش_تصویری
گزارش_تصویری

 

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پیرانشهر،معاون فنی و هماهنگی امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری به همراه فرماندار پیرانشهر و سایر مسؤلین ذیربط از قسمت های مختلف مزر رسمی تمرچین بازدید بعمل آوردند.