ترابی فرماندار پیرانشهر اعلام کرد:

ترابی فرماندار پیرانشهر اعلام کرد:
امروز در دومین روز از هفته دولت

امروز در دومین روز از هفته دولت آیین کلنگ زنی چندین طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار ۴ میلیارد تومان و همچنین افتتاح و بهره برداری از طرح های خدماتی با اعتبار ۱ میلیارد تومان در شهرستان پیرانشهر مورد بهره برداری و کلنگ زنی قرار گرفت