⭕️اطلاعیه///

▪️ساعت کاری کارکنان کلیه ادارات، دستگاههای اجرایی، موسسات دولتی و واحدهای تابعه شهرستان پیرانشهر در روزهای نوزدهم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان(شبهای قدر)

▪️ساعت کاری کارکنان کلیه ادارات، دستگاههای اجرایی، موسسات دولتی و واحدهای تابعه شهرستان پیرانشهر در روزهای نوزدهم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان(شبهای قدر)

⭕️اطلاعیه///  

▪️ساعت کاری کارکنان کلیه ادارات، دستگاههای اجرایی، موسسات دولتی و واحدهای تابعه شهرستان پیرانشهر در روزهای نوزدهم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان(شبهای قدر): 

➖پنجشنبه: 1 اردیبهشت ماه

➖دوشنبه: 5 اردیبهشت ماه 

با دو ساعت تاخیر شروع خواهد شد.

  « روابط عمومی فرمانداری پیرانشهر»