توزیع اعتبارات برای روستاهای فاقد دهیاری

توزیع اعتبارات برای روستاهای فاقد دهیاری
توزیع اعتبارات برای روستاهای فاقد دهیاری

 جلسه ای با محوریت بررسی توزیع اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری با حضور فرماندار پیرانشهر،بخشداران بخش مرکزی،لاجان و جمعی از مسئولین دستگاه های اجرایی در محل دفتر فرماندار برگزار گردید