برگزاری جلسه بررسی وضعیت پروژه های در حال اجرای عمرانی، راه و شهر سـازی، وضعیت و ظرفیت های مرز رسمی تمرچین و فرصت ها و پتانسیل های شهرستان پیرانشهر

برگزاری جلسه بررسی وضعیت پروژه های در حال اجرای عمرانی، راه و شهر سـازی، وضعیت و ظرفیت های مرز رسمی تمرچین و فرصت ها و پتانسیل های   شهرستان پیرانشهر
▪️ باحضور فرماندار پیرانشهر، مهندس حسین پور بهمراه رئیس کمیسیون عمران مجلس ، جمعی از نمایندگان اعضای کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل راه و شهرسازی و راهداری استان و مسئولان استانی و شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری