با حضور فرماندار انجام شد

با حضور فرماندار انجام شد
بازدید فرماندار از پروژه های حوزه بهداشت و درمان در پیرانشهر

 

🔺 بازدید فرماندار شهرستان پیرانشهر ازمراحل احداث محوطه ساختمان سه مرکز بهداشتی درمانی:

پایگاه فوریت های پزشکی، مرکز جامع سلامت و پایگاه سلامت #کهنه_خانه

➖لازم به ذکر است سه پروژه بهداشتی درمانی :

 ۱- پایگاه فوریت های پزشکی کهنه خانه پیرانشهر با اعتبار ۱.۴۶ میلیارد ریال

۲- مرکز جامع سلامت کهنه خانه پیرانشهر با اعتبار ۱۳.۷ میلیارد ریال

 ۳- پایگاه سلامت کهنه خانه پیرانشهر با اعتبار ۳.۳ میلیارد ریال

_بصورت ویدئو کنفرانس طی هفته آینده توسط رئیس جمهور افتتاح خواهند شد.