دیدار فرماندار پیرانشهر با سردار فرماندهی انتظامی استان آذربایجانغربی

دیدار فرماندار پیرانشهر با سردار فرماندهی انتظامی استان آذربایجانغربی
دیدار فرماندار پیرانشهر با سردار فرماندهی انتظامی استان آذربایجانغربی

🔸دیدار صمیمی فرماندار پیرانشهر به اتفاق اعضای شورای تامین شهرستان با سردار فرماندهی انتظامی استان آذربایجانغربی