نشست مشورتی بانوان با فرماندار پیرانشهر

نشست مشورتی بانوان با فرماندار پیرانشهر
نشست مشورتی بانوان با فرماندار پیرانشهر

نشست مشورتی بانوان(زنان و خانواده) با فرماندار پیرانشهر

✅در این جلسه فرماندار پیرانشهر گفت:

حضور بانوان در تمامی صحنه های انقلاب و حضور در صحنه های سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،هنری و ورزشی نشان از رشد و فعالیت بانوان در راستای پیشرفت کشور بوده است.

آسیب های اجتماعی شهرستان باید به حداقل برسد تا زنان و خانواده احساس آرامش کنند.

بانوان فعال در راستای اشتغالزایی آسیب های اجتماعی را کاهش می دهد.

همچنین فرماندار بر فعالیت بیشتر بانوان در تمامی صحنه ها تاکید کرد