📷 استاندار آذربایجان غربی در راس هیات اقتصادی و همراهی فرماندار پیرانشهر و نماینده مردم شهرستان وارد اقلیم کردستان عراق شد:

📷 استاندار آذربایجان غربی در راس هیاتی وارد اقلیم کردستان عراق شد: 

🔹 استاندار آذربایجان غربی در راس هیات اقتصادی با همراهی فرماندار پیرانشهر و نماینده مردم شریف شهرستان با استقبال معاون استاندار اربیل وارد اقلیم کردستان عراق شد. 

 🔹مشاور امور هماهنگی و رسانه استاندار آذربایجان غربی گفت: این سفر در راستای پاسخ به دعوت استاندار اقلیم کردستان با هدف روانسازی تجارت مرزی و افزایش و توسعه مراودات تجاری و اقتصادی استان آذربایجان غربی با اقلیم کردستان عراق و پیگیری روند اجرای تفاهم نامه های قبلی صورت می گیرد و آقای معتمدیان در این سفر با مقامات ارشد اقلیم کردستان و فعالان اقتصادی این اقلیم دیدار و گفتگو خواهد کرد. 

  🔹 رزازی ادامه داد: در این سفر مدیرانی از حوزه حمل و نقل ، گمرکات استان و تعدادی از فعالان بخش خصوصی استاندار آذربایجان غربی را همراهی می کنند. 

🔹 وی ادامه داد: با توجه به تاکید رییس جمهور محترم مبنی بر افزایش تعامل و همکاری ها با کشورهای همسایه ، این سفر از اهمیت ویژه ای برای استان آذربایجان غربی برخورد دار است.

🔖 سه شنبه: 3 اسفند ماه 1400