بازدید سرزده فرماندار شهرستان از مرز رسمی تمرچین

 

✍️در راستای بررسی مسائل و مشکلات مربوطه و باعنایت به ترافیک سنگین کامیون های ترانزیتی در تیرپارکها و جاده منتهی به مرز تمرچین، امروز یکشنبه، مهندس خضر کاک درویشی فرماندار شهرستان به منظور بررسی وضعیت بصورت سرزده از مرز تمرچین بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید ضمن دیدار و گفتگوی مستقیم فرماندار با رانندگان، تجار و پیله وران، دستورات لازم در راستای رفع آنی موانع و مشکلات توسط فرماندار به دستگاه های مربوطه ابلاغ گردید.

 

🗓دوشنبه: 22 خرداد ماه 1401