ملاقات عمومی مردم با فرماندار پیرانشهر برگزار گردید

ملاقات عمومی  مردم  با فرماندار پیرانشهر برگزار گردید
ملاقات عمومی مردم با فرماندار پیرانشهر برگزار گردید

ملاقات عمومی فرماندار پیرانشهر با مردم شهرستان برگزار شد

✅ترابی فرماندار پیرانشهر به صورت چهره به چهره با مراجعین ملاقات و ضمن بررسی درخواست ها و مسایل مطروحه دستورات لازم به منظور حل موارد مطروحه صادر نمود.

لازم به توضیح است ملاقات مردمی فرماندار با مردم شریف شهرستان پیرانشهر هر هفته روزهای دوشنبه برگزار می شود